대한민국 육군 20기계화보병사단 결전부대 전투장비 기동훈련/2016 ROK ARMY The 20th Mechanized Infantry Division Armour Parade | 한국육군

대한민국 육군 20기계화보병사단 결전부대 전투장비 기동훈련/2016 ROK ARMY The 20th Mechanized Infantry Division Armour Parade


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ROK ARMY The 20th Mechanized Infantry Division Armour Parade
대한민국 육군 20기계화보병사단 결전부대 전투장비 기동훈련
2016.2.11
rider eye
rider eye facebook PAGE
https://www.facebook.com/ridereye
Drone백철

대한민국 육군 20기계화보병사단 결전부대 전투장비 기동훈련/2016 ROK ARMY The 20th Mechanized Infantry Division Armour Parade

\”한국 점령은 하루면 충분하다\” 중국인 분석 글에 격분한 외국인들 // \”한국의 육군은 미군과 맞먹는데..?\” [해외반응]


구독하기 : https://bit.ly/39beO6A
영상을 시청해주셔서 감사합니다.

중국 네티즌은 최근 들어 계속해서 불거지고 있는 김치와 한복의 종주국 문제를 이야기하면서 한국을 무시하기 시작했습니다. “어차피 김치와 한복이 중국 게 맞지만 한국이 저렇게 우기는 모습이 그저 귀엽다고 표현”할 정도였죠. 그러면서 장난삼아 한 말이기는 하지만 한국이 계속 안하무인으로 나온다고 해도 어차피 절대 중국을 상대로 전쟁을 벌이거나 반대파로 돌아설 수 없다고 언급했습니다.
그 이유는 결국 중국의 막대한 경제력과 군사력이라고 말하면서 말이죠. 중국인 글쓴이에 따르면 중국의 군사력은 3위라고 나오지만 “자신들이 공개하지 않은 비밀스러운 전력까지 합치면 미국에게 절대 뒤처지지 않는다며 사실상 1위”라고 합니다. 그렇기에 중국은 한국과의 전쟁을 생각하지도 않고 한국 역시 절대 중국을 건드릴 수 없다는 의견이었죠.
하지만 해당 글을 읽은 많은 외국인들의 생각은 중국인과 달랐습니다. 중국의 군사력이 강한 것도 사실이지만 “지형적 특성상 한국을 침투해 한국의 육군을 이기는 건 오히려 불가능할 것”이라고 자신들의 생각을 밝혔습니다. 실제로 한국은 분단국가라는 특성 상 국방의 의무가 있기 때문에 대부분의 남성이 군대를 다녀오고 있습니다. 그리고 어제 알려드린 영상의 내용처럼 한국의 예비군은 세계에서 독보적인 1위를 기록하고 있습니다.
뿐만 아니라 해외 네티즌들에 따르면 “육군만 따지면 한국의 군대는 미군과 맘먹을 정도로 엄청난 방어력과 더불어 공격력을 자랑”한다고 합니다. 한국의 전차와 포병 시스템은 세계적으로도 화력이 굉장하다고 하며 그 기술력 역시 높은 위치에 있다고 알려지고 있습니다.
한국을 대표하는 자주포인 K9의 경우 여러 나라에 수출까지 하고 있으며 포병의 자산배분 능력과 표적관리 처리 등 전반적인 시스템이 중국보다 월등히 앞선다고 합니다. 게다가 중국과는 비교할 수 없이 빠르게 진행되고 있는 방위산업 관련 기술력은 AESA 레이더와 같은 결과물을 낳고 있기도 합니다.

See also  17kill 4546ダメージ【APEX LEGENDS】 | 788
See also  집에 없으면 안되는 유용한 가성비 공구 10가지 (알리익스프레스 추천 제품) - [66] | 건기

해외반응외국인외국인반응

\

52사단 시가지전투 훈련


수도 서울을 지키는 52사단!
특별한 전장에 걸맞는 그들만의 훈련 방법
여러분을 서초동 시가지 전투 훈련장으로 초대합니다~!

육군 밀리터리 52사단 과학화훈련

52사단 시가지전투 훈련

더 강한ㆍ좋은 육군 기획영상 1편「우리는 강한 육군」


극한의 환경, 우리가 극복해야 하는 모든 것
우리의 기술과 용기, 도전
강하다는 건 도전과 극복의 또 다른 이름입니다.
우리가 지켜야 하는 평화와 국민이 있기에
우리는 끝없이 도전하고 극복하겠습니다.
우리는 강한 육군입니다.

See also  [JTBC] 꽃들의 전쟁 1회 명장면 - 청나라의 황제 앞에 머리를 조아리는 인조 | 이괄의 난

육군 국군의 날 밀리터리 군대 군인

더 강한ㆍ좋은 육군 기획영상 1편「우리는 강한 육군」

[속보] 한국 육군 4.5배 더 강력해 진다 한국 중,일 압도할 초특급 육군사업 발표


구독하기 : https://bit.ly/2KUNpNx
안녕하세요? 세상의 모든 이야기를 군사무기를 얘기하는 꺼리튜브입니다.
구독과 좋아요 눌러주시면 영상 제작에 정말 많은 도움이 됩니다.
스토리가 있는 군사무기 채널
==꺼리튜브== 많이 사랑해주세요

비즈니스 문의 : [email protected]

본 채널은 연합뉴스와 콘텐츠 이용계약을 맺었으며,
연합뉴스는 본 채널의 편집방향과 무관합니다.
본 영상은 국방부 출처 영상를 일부 포함하고 있으며
사용된 영상들은 사용가능한 라이센스를 획득후 이용하고 있습니다.
본 영상에는 브금대통령에서 사용한 BGM을 사용하고 있습니다
https://www.youtube.com/user/GwooA
음악이 마음에 드신다면 위에 링크를 클릭해주세요
꺼리튜브 한국무기 한국무기수출

[속보] 한국 육군 4.5배 더 강력해 진다 한국 중,일 압도할 초특급 육군사업 발표

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMendengarkan musik

Leave a Comment