스페인과 포르투갈의 탄생 역사 \u0026 1492년 이사벨 여왕의 레콩키스타 완성 (자막을 켜주세요) | 카스티야 왕국

스페인과 포르투갈의 탄생 역사 \u0026 1492년 이사벨 여왕의 레콩키스타 완성 (자막을 켜주세요)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

711년 이슬람 세력의 이베리아반도 침공 이후 서고트족을 중심으로 진행된 레콩키스타(국토회복운동)은 800년 가량이 흐른 1492년 카스티야왕국의 이사벨 여왕에 의해 마무리가 됩니다.
정말 오랜 기간 레콩키스타가 진행되었습니다. 우리나라 역시 일제강점기를 보낸 역사와 비슷합니다.
그런데 800년 가까이 진행된 레콩키스타 과정에서 이베리아반도에서는 여러 왕국이 생겨났다가 사라졌다가를 반복합니다.
하지만 결국 카스티야왕국과 아라곤왕국이 최강국으로 남게 되는데요, 이들 2개 왕국은 결국 카스티야왕국의 이사벨 여왕과 아라곤왕국의 페르난도 2세가 1469 결혼하면 드디어 에스파냐(스페인) 탄생의 신호탄을 쏩니다.
그리고 이사벨 여왕은 1492년 이슬람 세력의 마지막 근거지인 그라나다를 정복하면서 기나긴 레콩키스타에 종지부를 찍습니다.
그러는 사이 포르투갈이라는 국가도 형태를 갖추는데요, 단편적으로만 알았던 스페인과 포르투갈이 어떻게 생겨났는지 과정을 함께 알아볼까요?

See also  전자이동과 금속의 산화 환원 반응 | 화학 일러스트

◆ 참고 문헌 ◆
대항해시대의 탄생 (송동훈 著)
두산백과, 위키백과, 나무위키
기타 신문 기사들
스페인 레콩키스타 이사벨여왕

스페인과 포르투갈의 탄생 역사 \u0026 1492년 이사벨 여왕의 레콩키스타 완성 (자막을 켜주세요)

[이도저도] 스페인 지역감정의 숨겨진 이유


스페인의 지역감정은 악명이 높다.
마드리드가 있는 카스티야 지방과
바르셀로나가 있는 카탈루냐 지방은
탄압과 저항의 긴 역사를 가졌다.
축구경기를 할 때 이웃나라를
응원할 정도라고 하니 상상하기도 힘들다.
우리나라와는 그 정도과 깊이가
많이 다른 스페인 지역감정에 대해 알아보자.

문의: briantravelholic@naver.com

카탈루냐 스페인지역감정 스페인 spain
지역감정 갈등 카스티야 스페인왕국
세계도시여행​ 이도저도​ 브라이언​ brian​

[이도저도] 스페인 지역감정의 숨겨진 이유

[미스터리 이집트 역사 요약(History of Egypt) l 고대~현대 20분 총정리


See also  존 싱어 사전트 (John Singer Sargent) - 마담 X (Madame X) | 존 싱어 사전트

이집트 이집트역사 리메이크
장대한 연대기를 거친 이집트 역사 ‘업그레이드 버전’입니다.
아직도 많은 분들이 이집트 영상을 보러 와주시고 있는데
오디오 문제로 계속 불편해하셔서 마음이 쓰였어요.😂
그래서 오디오 문제 해결, 주요 영토 지도와 일러스트 추가 및
내용 보완한 리메이크 영상을 다시 올립니다.
(조회수는 포기해야겠죠..?)ㅎㅎ좀 더 편안하게 시청하실 수 있길 바랄게요!!😄

※고대부터 현대까지의 이집트 역사를 20분으로 압축하는 과정에서 부득이하게 빠진 내용이 있으며,
자료 부족으로 관련 이미지를 대체한 부분이 ‘일부’ 있다는 점 참고 부탁드려요!

[쏨작가의지식사전]
⭐인스타: https://www.instagram.com/ssom.100/
⭐팟빵: https://m.podbbang.com/channels/1778663
⭐팟티: https://www.podty.me/cast/218640
⭐애플팟캐스트: https://podcasts.apple.com/kr/podcast/쏨작가의지식사전/id1541963603
⭐castbox: https://castbox.fm/channel/쏨작가의지식사전id3567972?country=kr

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 웅장하고 멋진 BGM 모음 https://youtu.be/yxZtkydjh4

[미스터리 이집트 역사 요약(History of Egypt) l 고대~현대 20분 총정리

🇪🇸 넷플릭스 [아르나우의 성전]으로 알아보는 스페인의 역사


8월은 🇪🇸[스페인] 콘텐츠를 쭉 업로드 예정인데요!
오늘은 바르셀로나 황금기를 배경으로 만든 영화
넷플릭스 ‘아르나우의 성전’의 역사배경 설명을 준비했습니다!
바르셀로나와 마드리드 경기가 중요한 이유는 무엇일까요?
배우는 즐거움이 있는
본격 취미 탐구 라이프 채널!
조승연의 탐구생활 🕵🏻‍♂️
insta. @totalintelli
www.facebook.com/originvoca
아르나우의성전 스페인역사 바르셀로나 카탈로니아

See also  제기차기 체육수업 | 재기차기

🇪🇸 넷플릭스 [아르나우의 성전]으로 알아보는 스페인의 역사

대항해 시대의 서막 포르투갈의 도전


대항해시대 포르투갈 배은숙의호락호락한세계사
이번 주 주제는 대항해 시대의 서막 포르투갈의 도전입니다. 실크로드가 막히면서 위기에 봉착한 포르투갈은 이 위기를 기회로 바꾸어 대항해 시대를 열었고, 바다를 지배하는 해양제국이 되었습니다.
어떤 힘이 이것을 가능하게 했을까요? 배은숙의 호락호락한 세계사 제23편 ‘대항해 시대의 서막, 포르투갈의 도전’에서 확인해 보시기 바랍니다.
_ 일상의 인문학
돋보이는 댓글을 달고 싶으시면 영상 오른쪽 하단에 Thanks를 활용해 보세요^^
채널에 가입하여 다양한 혜택을 누려보세요.
https://www.youtube.com/channel/UCAm1JXQN3hGfBY3CxZiXDnQ/join
채널구독하기 : https://www.youtube.com/channel/UCAm1JXQN3hGfBY3CxZiXDnQ?sub_confirmation=1
제작지원 : KBC인재경영연구소 : http://www.kbcts.com
한국지식텔러협회 : https://band.us/band/371977
네이버 블로그 : https://blog.naver.com/kbcthink
강연 및 코칭 문의 : 0537467056 / korandobc@naver.com
찾아오시는 길 : http://naver.me/GMRer9oh

대항해 시대의 서막 포르투갈의 도전

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Mendengarkan musik

Leave a Comment