[4k60fps] 상암월드컵경기장쇼핑몰, Seoul World Cup Stadium Mall, Seoul, South Korea, 2019-12 | 상암 경기장

[4k60fps] 상암월드컵경기장쇼핑몰, Seoul World Cup Stadium Mall, Seoul, South Korea, 2019-12


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

We walk around Seoul World Cup Stadium in Sangam.
상암월드컵경기장 쇼핑몰을 걷습니다.
Library in Google map : http://bit.ly/seoulwalk
3axis gimbal(osmo pocket)\r
2019. 12. weekend
sunny / p.m.
Seoul, South Korea \r
[안내] 본 채널의 목적은 지리적 공간(geographical space)에 대한 기록을 남기기 위함입니다. 장비를 숨겨 촬영하지 않습니다. 충분히 촬영 사실을 인지할 수 있도록 합니다. 일반적이지 않은 상황이 촬영되었을 경우, 일부 블러처리가 되어있을 수 있습니다. 그 외에 관련 문의가 있으실 경우 [email protected]으로 메일을 주시거나 댓글을 남겨주시면 신속히 대처하도록 하겠습니다. \r
월드컵경기장 상암 서울4k

See also  (요청+공방영상) 돌연변이 [확정된 파멸] 보라준 3P + 스완1 P (보너스 목표 0/2, 스타크래프트2, 협동전) | 북쪽 수정탑

[4k60fps] 상암월드컵경기장쇼핑몰, Seoul World Cup Stadium Mall, Seoul, South Korea, 2019-12

\”이런 잔디에서 잘하는 건 욕심\” 손흥민 불만 폭발 / YTN


[앵커]
아쉬웠던 이란전, 핑계로 들릴 수도 있겠습니다만 경기 환경도 우리 선수들을 돕지 않았습니다.
경기 전부터 걱정했던 불량 잔디가 신태용 호의 경기력을 떨어뜨렸는데요.
급기야 손흥민 선수의 작심 발언까지 나왔습니다.
홍주예 기자입니다.
[기자]
경기 시작과 함께 서울월드컵경기장 잔디는 양 팀 선수들의 움직임을 감당하지 못했습니다.
선수들이 움직일 때마다 이곳저곳이 푹푹 파이는 모습이 중계화면을 통해 그대로 드러났습니다.
파인 잔디로 경기장은 순식간에 논두렁처럼 울퉁불퉁해졌습니다.
경기 막판에는 거의 성한 곳이 없어 보였습니다.
이러면서 신태용 호는 빠르고 세밀한 축구에 큰 어려움을 겪었습니다.
[신태용 / 축구대표팀 감독 : 제 개인적으로는 잔디가 너무 우리를 힘들게 만들지 않았나 생각합니다. (선수들이) 잔디에 밀려 중심이 무너지면서 많이 넘어지고 볼 컨트롤이 안됐던 부분이 솔직히 얘기해서 우리가 원하는 플레이가 잘되지 않았습니다.]
경기 후 선수들도 아쉬움을 나타냈습니다.
특히, 손흥민은 어제오늘의 문제가 아닌 잔디 상태에 쓴소리를 쏟아냈습니다.
[손흥민 / 축구대표팀 공격수 : 일단은 공격을 풀 수 있는 잔디 상태가 안됐다고 생각해요. 그게 가장 큰 문제였다고 생각하고, 잔디가 이런 상태에서 누가 모험적인 플레이를 할 수 있는지 물어보고 싶습니다.]
앞서 서울시는 이란전을 앞두고 예산 7천만 원을 들여 월드컵 경기장 잔디 1/4을 교체했습니다.
하지만 무더위와 폭우에 잔디가 제대로 뿌리를 내리지 못하면서 별 효과를 보지 못했습니다.
여기에 월드컵 경기장의 잔디가 추운 지방에서 잘 자라는 종이다 보니 무더위가 이어지는 여름에 특히 취약한 근본적인 원인이 더해졌습니다.
[박원규 / 서울월드컵경기장 잔디 전문관(지난 17일 : 우리나라는 7~8월에 장마철과 습도가 높고 고온이다 보니 잔디가 생장을 일시적으로 멈춥니다. 그러다 보니까 축구를 하게 되면 잔디가 쉽게 파입니다.]
개선 노력에도 푹푹 파인 불량 잔디가 홈 경기 이점을 무색하게 만들었습니다.
YTN 홍주예[[email protected]]입니다.
▶ 기사 원문 : http://www.ytn.co.kr/_ln/0107_201709010313466135
▶ 제보 안내 : http://goo.gl/gEvsAL, 모바일앱, [email protected], 2424
▣ YTN 유튜브 채널 구독 : http://goo.gl/Ytb5SZ
[ 한국 뉴스 채널 와이티엔 / Korea News Channel YTN ]

See also  [지혜의 향연] 빅또르 위고, 대혁명의 여운(이형식 교수) | 빅토르위고
See also  오래 된 숙변제거, 심한 변비, 간경화로 인한 복수 등에 좋은 약초(애기나팔꽃) | 나팔꽃 씨앗

\

상암월드컵경기장 전석 매진!


상암월드컵 경기장 W석 시야

상암월드컵경기장 전석 매진!

서울월드컵경기장을 즐기는 5가지 방법


축구만 보러 경기장에 간다고? 노노!
서울월드컵경기장에는 즐길거리가 가득!
스타디움투어 풋볼팬타지움 메가박스상암 문화비축기지 월드컵공원
서울월드컵경기장은 서울시설공단에서 운영하고 있습니다.
▶Homepage: www.sisul.or.kr/
▶페이스북: https://www.facebook.com/seoulsisul/
▶네이버블로그: https://blog.naver.com/seoulsisul
Music: www.bensound.com

서울월드컵경기장을 즐기는 5가지 방법

[타임랩스] 새롭게 태어난 서울월드컵경기장 주경기장


뜨거웠던 2018 러시아 월드컵! 그 기간 더 뜨거웠던 서울월드컵경기장!
18년만에 다시 태어난 경기장의 그라운드와 전광판 변화 모습을 타임랩스로 담다!

[타임랩스] 새롭게 태어난 서울월드컵경기장 주경기장

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Mendengarkan musik

Leave a Comment