BTS (방탄소년단) ‘Dynamite’ @ America’s Got Talent 2020 | 한국어 tts

BTS (방탄소년단) ‘Dynamite’ @ America’s Got Talent 2020


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Connect with BTS:
https://ibighit.com/bts
http://twitter.com/BTS_bighit
http://twitter.com/BTS_twt
http://www.facebook.com/bangtan.official
https://www.youtube.com/user/BANGTANTV
http://instagram.com/BTS.bighitofficial
https://channels.vlive.tv/FE619
https://www.tiktok.com/@bts_official_bighit
https://weverse.onelink.me/qt3S/94808190
https://www.weibo.com/BTSbighit
https://www.weibo.com/BTSmembers
http://i.youku.com/btsofficial
http://btsblog.ibighit.com

BTS (방탄소년단) 'Dynamite' @ America's Got Talent 2020

감정이 담긴 AI의 목소리 만들기? 대본 대신 읽어주는 TTS 텍스트 음성 변환 서비스 이용해봤습니다


▪ 휴멜로로부터 제작 지원을 받았습니다 ʕ•ﻌ•ʔ
입력한 텍스트를 음성으로 바꿔주는 TTS 서비스, 주변에서 많이 보셨을 텐데요. 그 중에서 자유롭게 운율을 조절 할 수 있고, 원하는 대로 말하는 속도를 조절하거나 음높이를 조절 할 수 있는 프로그램이 있어 소개해드리려고 합니다.
바로 휴멜로에서 만든 프로소디 라는 프로그램인데요. AI 딥러닝을 이용해 더욱 자연스럽게 감정이 담긴 목소리를 보여준다고 합니다. 과연 어떤 모습일지 같이 확인해보시죠!

See also  다이나믹스 vs 서라벌 | 승강전 승자전 H/L 04.29 | 2020 LCK 썸머 승강전 | 서라벌

▪ Link
휴멜로 공모전 참여하기:
http://prosodytts.com/
http://bitly.kr/cvGTgfN5yV

▪ Tag
AI TTS 프로소디

▪ 뻘짓연구소
EMAIL : lab4dead@gmail.com
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/BullsLab
각종 문의는 이메일로 부탁드립니다.

감정이 담긴 AI의 목소리 만들기? 대본 대신 읽어주는 TTS 텍스트 음성 변환 서비스 이용해봤습니다

Google Text to Speech(한국어 tts)사용방법, (feat.python)


안녕하세요 레이원입니다!
텍스트를 음성으로 바꿔주는 프로그래밍(TTS)를 해보았습니다.
구현 환경은 Anaconda를 통한 가상환경을 만들어 Python3.6.9버전입니다.
Anaconda를 사용하였지만 Python과 CMD를 사용하시는분들이 많으실거라 생각되어서
CMD위주로 진행하였습니다.
1. Google Cloud Platform 프로젝트 관리 사이트는 https://console.cloud.google.com 입니다!
로그인하시고 프로젝트를 진행하시면되는데 첫 사용자인경우엔 조금 다르게 나올수있습니다.
당황하시지마시고 https://jybaek.tistory.com/606
보시고 똑같이 진행하시면되고 그래도 모르겠다 하시는분들은
댓글에 진행에 어려운부분을 최대한 자.세.히 적어주시면 빠른 답변 드리도록하겠습니다.
2.Google SDK 다운로드 주소는 요기에 있습니다!
https://cloud.google.com/sdk
3. 예제코드 주소입니다.
예제코드1 : https://findface.netlify.app/(깃헙코드 포트폴리오 때문에 관리중이라 개인홈페이지 메뉴에 올려놓을게요! 문제시 삭제하겠습니다!)
예제코드1 = https://github.com/googleapis/pythontexttospeech/tree/master/samples/snippets
(원본 주소이고 사용하기 힘드신분은 위 개인홈페이지 주소에서 바로 다운로드가능! 혹은 깃헙클론하셔서 사용하셔도 됩니다)
4. 음성 합성 마크업 언어(SSML)관련 주소입니다.
https://cloud.google.com/texttospeech/docs/ssml?hl=ko
테스트 해보실분은 관련 문구 복사하셔서 .ssml파일로 저장해보신후 사용해보시면 됩니다.
사용코드(코드길이가 긴 코드만 작성하였습니다. 추후 모든키가 필요하시면 댓글남겨주시면 적어드리겠습니다.)
서비스 계정 키 등록 : set GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=C:\\Users\\사용자이름\\Downloads\\서비스계정키이름.json
Google SDK 서비스 계정 활성화 : gcloud auth activateserviceaccount keyfile=\”C:\\Users\\사용자이름\\Downloads\\서비스계정키이름.json\”
자주하는실수
Google Cloud API key를 환경변수에 등록한다면 터미널을 종료 후 실행하여도
따로 extention를 set할 필요가 없어집니다. 자주 사용하시는 분이라면 등록하시면 매번
등록할 필요 없이 사용이 가능합니다. 만약 영상을보고도 하시는방법을 모르신다면
댓글에남겨주시면 자세히 답변드리겠습니다^^
(저같은경우엔 다양한 프로젝트를 진행중이라 환경변수를 최대한 이용하고있지않습니다.)
질문이나 궁금하신점 혹은 개인적인 질문도좋으니 댓글남겨주시면
최대한 빠르게 답변 드리도록 해볼게요!
시청해주셔서 감사합니다!
레이원 올림

See also  [엔시티 천러] 천러 그라데이션 웃음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ호탕하다 진짜 | 호탕하다

TexttoSpeech텍스트를음성으로GoogleCloudAPI
★Github Address : https://github.com/Raywon
인트로 \u0026 BGM
Intro Voice : 타입캐스트
Track : 하나,둘,셋
Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch : https://youtu.be/wkNnqbtQ25Y
Icon : https://www.flaticon.com

Google Text to Speech(한국어 tts)사용방법, (feat.python)

[Paper Review] TACOTRON2 (실제음성ver)


발표자 : 김정희
발표자료 : http://dsba.korea.ac.kr/seminar/?uid=1391\u0026mod=document\u0026pageid=1
DSBA 연구실 : http://dsba.korea.ac.kr/
BLOG : https://joungheekim.github.io/2020/10/08/paperreview/
1. Topic
Text to Speech(TTS)
2. Overview
이번 세미나 시간에는 TTS 모델 중 음성합성 품질이 뛰어나며 EndtoEnd 형태의 구조를 제시한 타코트론2 논문에 대해 공유하고자 합니다. 해당 논문은 텍스트를 이용하여 바로 음성을 생성하는 것은 어려우므로 음성합성 과정을 두개의 단계로 나누어 수행합니다. 첫번째 과정은 텍스트로부터 Melspectrogram을 생성하는 단계로 타코트론2 모델이 담당하고 있습니다. 두번째 과정은 멜 스펙토그램으로부터 음성을 합성하는 단계로 WaveNet 모델이 담당하고 있습니다. 본 세미나에서는 각 과정에 해당하는 딥러닝 아키텍처를 상세히 다루고 음성 도메인에서 활용된 아이디어를 공유하겠습니다.

See also  베트남전에서 미군이 12년간 개고생했던 전투에 한국특수부대가 투입되자 2시간만에 벌어진 일::한국군은 최강이지만 지나치게 잔혹하다. | 베트남 전쟁 한국군

[Paper Review] TACOTRON2 (실제음성ver)

Girls’ Generation-TTS 소녀시대-태티서 ‘Twinkle’ MV


Girls’ GenerationTTS’s 1st mini album \”Twinkle\” has been released.
Listen and download on iTunes \u0026 Apple Music
http://itunes.apple.com/us/album/twinkle/id523113063
소녀시대_태티서 GIRLSGENERATION_TTS GG SNSD Twinkle Release 120430
Girls’ Generation Official
http://girlsgeneration.smtown.com
http://www.youtube.com/GIRLSGENERATION
http://www.facebook.com/girlsgeneration
http://twitter.com/girlsgeneration
Girls’ GenerationTTS 소녀시대태티서 ‘Twinkle’ MV ℗ S.M.Entertainment

Girls' Generation-TTS 소녀시대-태티서 'Twinkle' MV

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Mendengarkan musik

Leave a Comment